Kritikos Kynikos

tetrafarmacos (5K)

Ravivihjeet T65 ja T76

Yleisluonteiset kirjoitukset

Juutalainen raha

25/08 2010 22:10
Rahan tarkoitus on helpottaa kaupankäyntiä yhteiskunnassa. Tavaroiden ja palveluiden suora vaihtaminen on vaivalloista, ja siksi vaihdon välineeksi (ostamisen ja myymisen välineeksi) on kehitetty raha. Raha on siis pelkkä apuväline, eikä sillä itsessään välttämättä tarvitse olla arvoa, sillä rahalle voidaan sopia arvo. Esimerkiksi voidaan sopia, että paperinpaloihin (seteleihin), tai vaikkapa nappeihin, kirjoitetaan joitakin numeroita osoittamaan niiden sovittua arvoa. Itsessään nuo paperinpalat ja napit ovat tietenkin arvottomia, mutta kun niille sovitaan jokin kirjoitettu arvo, niillä on arvo sopimuksen perusteella, ei itsessään. Selvää on, ettei tällöin raha voi koskaan loppua, sillä paperinpaloja ja nappeja voidaan tuottaa määrättömästi. Jokin yhteinen elin (”pankki”) asetetaan hoitamaan rahan liikennettä ja rahan valmistamista. Aiemmin on ollut sellaistakin rahaa, jossa rahalla itsellään on jo jokin arvo, esimerkiksi kulta- tai hopearahoja.

Kun raha on liikenteessä, sen avulla voidaan ostaa ja myydä paljon helpommin kuin vaihtamalla suoraan tavaroita tai palveluita. Tämä rahan käyttö yhteiskunnassa on selvä asia, eikä siihen liity ongelmia.

Ongelmia tuottaa sen sijaan se, kuinka raha luodaan, siis se, kuinka se tulee liikenteeseen yhteiskunnassa käytettäväksi. Voidaan esimerkiksi sopia valtiovallan (siis koko yhteiskunnan) yhteisistä projekteista ja hinnoitella ne kokonaisuutena esimerkiksi arvoon ”biljoona markkaa”. Rahaa, vaikkapa seteleitä, valmistetaan sitten yhteisesti valtiovallan toimesta tuo määrä. Kun sitten noita valtion projekteja aletaan toteuttaa, suoritetuista töistä ja palveluksista maksetaan palkka tuona rahana töitä tekeville firmoille ja työntekijöille. Näin raha leviää yhteiskuntaan vaihdon välineenä käytettäväksi. Raha syntyy siis työntekoa vastaan.

Suomessa ja EU:ssa on käytössä toisenlainen rahajärjestelmä. Suomessa ja EU:ssa raha syntyy niin, että se luodaan velkana takaisinmaksulupausta (velkakirjaa) vastaan. Raha luodaan pelkkänä pankin kirjanpitomerkintänä, asiallisesti ottaen siis tyhjästä. Rahamme on velkaa, ja jokaisen rahan joku on ottanut lainaksi pankista. Tässä järjestelmässä raha ei synny työntekoa vastaan vaan velkakirjaa vastaan. Otsikossa tällaista rahaa kutsutaan ”juutalaiseksi rahaksi”, koska historiallisesti se on juutalaisten pankkiirien keksimää (ks. alla) ja nykyisinkin tätä rahajärjestelmää hoitavat kansainväliset pankkiirit ovat pääosin, ylimmän johdon osalta kokonaan, juutalaisia (esimerkiksi Rothschildien, Lehmanien, Lazardien, Warburgien ja Seifien pankkidynastiat). Tämä raha on yksityistä, voiton tuottamiseen tähtäävää rahaa, eikä enää pelkästään vaihdon apuväline. Nykyinen raha- ja pankkijärjestelmämme ei siis ole osa yhteiskuntaamme vaan kansainvälinen yksityinen yritys. Valtiokin joutuu ottamaan lainaa näiltä kansainvälisiltä yksityisiltä pankkiireilta aivan kuten yksityiset ihmiset. Velkaa on otettava, koska muuten ei ole rahaa. Raha on velkaa, ja jos velkaa ei oteta, ei ole rahaakaan.

Tästä seuraa, ettei esimerkiksi Suomella ole minkäänlaista omaa rahajärjestelmää eikä sen vuoksi omaa rahapolitiikkaa. Koska rahajärjestelmä kuitenkin on yhteiskunnan selkäranka, Suomella ei ole yhteiskunnassaan omaa selkärankaa. Tämä on ongelma. Esimerkiksi Reginald McKenna on sanonut:

Ne, jotka kontrolloivat kansakunnan luottoja, ohjaavat hallitusten politiikkaa ja ihmisten kohtaloita,

ja USA:n presidentti James A. Garfield:

Kuka vain kontrolloi jonkin maan rahavaroja, se hallitsee kaikkea sen lainsäädäntöä ja kauppaa.

Yhteiskunnan asiat ja päätöksenteko siirtyvät vieraisiin käsiin. Asiallisesti ottaen koko yhteiskunta. Osin siksi otsikossa kutsutaan rahajärjestelmäämme ”Suomen tuhoksi”. Alla nimitykselle löytyy vakavampiakin syitä.

Terve mieli kapinoi sitä vastaan, että raha olisi vain ”velkaa”. Niin asia kuitenkin on, ja asiaa ei ole laajemmin tiedostettu, koska liikenteeseen jo tultuaan tällainen raha toimii hyvin vaihdon välineenä ostettaessa ja myytäessä. Asiaa ei tulla ajatelleeksi. Asia on kuitenkin kriittinen, koska jos yhteiskunta pyrkii – kuten tervettä on – kokonaan eroon veloista, menetetään samalla kaikki raha. Raha kun on vain velkaa eikä muuta. Jos kaikki Suomessa liikenteessä oleva raha koottaisiin yhteen kasaan, kasa osoittaisi vain sen määrän, jonka suomalaiset ovat ottaneet pankeista lainaksi. Ja jos kaikki maksaisivat pankkivelkansa yhtaikaa pois, mihinkään ei jäisi rahaa. Yhteiskuntamme pyörii puhtaasti velan turvin, mikä on merkillinen poliittinen päätös. Mitä on sanottava sellaisesta politiikasta, että hallitus luottaa siihen, että enemmistö suomalaisista menee velkaan, jotta maahan saadaan rahaa? Mitä enemmän suomalaiset velkaantuvat, sitä enemmän on rahaa, ja mitä vähemmän suomalaiset velkaantuvat, sitä vähemmän on rahaa.

Rahapolitiikka on kokonaan erillään varsinaisesta taloudesta, koska raha itse syntyy vain velkana täysin riippumatta ihmisten työnteosta, luonnonrikkauksista, varallisuudesta ja maan sisäisistä osto- ja myyntitapahtumista. Rahajärjestelmässämme raha eli velka on maksettava kokonaan takaisin pankeille, toisin kuin yllä kuvatussa rahajärjestelmässä, jossa raha syntyy työntekoa vastaan, ja takaisinmaksu on suoritettava rahana, eivätkä maan sisäiset osto- ja myyntitapahtumat mitenkään muuta liikkeellä olevan rahan määrää, kuten eivät muutkaan luetellut asiat. Olipa yhteiskunta kuinka varakas tahansa, sen on pakko velkaantua pankeille, jos se haluaa, että sillä on rahaa. Tämä ”juutalainen rahajärjestelmä” on kokonaan oma bisneksensä.

Jos siis kuvataan lyhyesti rahan synty rahajärjestelmässämme, niin asiakas (jollainen valtiokin on) astuu pankkiin hakemaan lainaa (eli rahaa velaksi). Kun takausvastuista on sovittu, kirjoitetaan velkakirja. Tätä velkakirjaa vastaan pankki myöntää asiakkaalle luottoa, ja sen se tekee kirjaamalla kirjoihinsa tuon summan. Tässä prosessissa syntyy tyhjästä kokonaan uutta rahaa, jota ei ole koskaan aiemmin ollut olemassa. Pankit eivät koskaan lainaa sitä rahaa, joka on pankeissa ihmisten talletustileillä, koska ne joutuvat maksamaan sille talletuskorkoa, eikä sellaista rahaa kannata lainata eteenpäin. Pankit tekevät sen vuoksi aivan uutta rahaa tyhjästä. Kun rahat on luovutettu asiakkaalle tai siirretty asiakkaan tilille, liikenteessä olevan rahan määrä on siis lisääntynyt tuon lainasumman verran. Tässä on tietenkin kyseessä laillistettu rahanväärennystoiminta, mutta asiantila on hyväksytty, koska tällainen järjestelmä koetaan hyvänä ja helppona.

Professori J. K. Galbright on sanonut:

Prosessi, jonka avulla pankit luovat rahaa, on niin yksinkertainen, ettei mieli tahdo ottaa uskoakseen sitä.

Professori Henry Liu on sanonut:

(Rahajärjestelmä on) julma huijaus, koska järjestelmässä ei todellisuudessa ole lainkaan ’oikeaa’ rahaa, ainoastaan velkoja pankkiireille rahoista, jotka he ovat luoneet kirjanpitotoimena. - - kaikki tehdään silmänkääntötemppuna vain koska hallitukset ovat antaneet heille luvan tehdä niin.

Kirjoihinsa pankki merkitsee myöntämänsä luoton varallisuudekseen, koska sillä on kassakaapissaan lupaus takaisin maksamisesta. Pankki siis rikastuu tuon lainasumman verran, ja raha luodaankin itse asiassa sille, koska tyhjästä luotu laina täytyy maksaa sille takaisin eikä se takaisin maksettaessa häviä mihinkään (ainoastaan se poistuu liikenteestä) ja pankki voi käyttää sitä sinä varantonaan, jonka turvin se voi lainata ulos yhä uutta rahaa. Jos kysytään, kuka omistaa rahan, niin vastaus on: pankki.

Setelien painatuskustannukset ovat hyvin pieniä, eikä niillä ole tässä merkitystä. Mainittakoon myös, että pankit voivat pitää itseäänkin asiakkaana ja luoda itselleen rahaa tyhjästä investointeihinsa.

Pankit eivät kuitenkaan myönnä lainojaan ilmaiseksi vaan perivät niille korkoa (”hintaa”). Ovathan ne yksityisiä, voiton maksimointiin pyrkiviä yrityksiä. Tämä korko on vielä suurempi ongelma kuin velkaraha yksinään. Asia selviää, kun hetken miettii. Näillä pankeilla on rahan luomisen monopoli (yksinoikeus). Tässä monopoliasemassa ne luovat luototuksensa kautta uutta rahaa yhteiskuntien vaihdon välineeksi. Rahaa luodaan siis sen verran kuin sitä otetaan lainaksi. Pankille on kuitenkin maksettava takaisin tuo lainaksi otettu määrä + korko, ja tämä on mahdoton yhtälö, koska rahaa on olemassa vain velan pääoman verran. Takaisin maksettavaa on koko ajan enemmän kuin rahaa on olemassakaan. Korkoon näet ei luoda rahaa, rahaa luodaan vain velan verran.

Tämä on helppo oivaltaa: jos pankki on lainannut yhteiskunnalle kaiken kaikkiaan miljoonan ja vaatii takaisin miljoona satatuhatta, niin tämä ei onnistu, koska pankilla on monopoli eikä yhteiskunta saa mistään tuota ylimääräistä sataatuhatta. Jos liikenteessä on rahaa miljoona, takaisin ei voi maksaa miljoona sataatuhatta. Ainoa keino maksaa on ottaa lisää lainaa tuosta monopolipankista koronmaksua varten, ja silloin kyseessä on pyramidihuijaus, joka pakottaa yhteiskunnan jatkuvaan velkaantumiseen ja lopulta täydelliseen tuhoutumiseen (tästä syystä varsinaisesti otsikon sanat ”Suomen tuho”). Uudellekin lainalle on maksettava korkoa, eikä uuden lainaamisen tarve ei lopu koskaan. Rahajärjestelmässämme yhteiskunta joutuu automaattisesti lainaamisorjuuteen eli velkaorjuuteen, ja se, kuten sanottu, tuo mukanaan orjuuden kaikissa muissakin asioissa. Lopputulos on koko yhteiskunnan luhistuminen, vararikko, jolloin lainojen vakuutena ollut omaisuus siirtyy pankkien haltuun (koska velkoja ei enää kyetä maksamaan takaisin). Velkakierre romahduttaa lopulta kaiken, jopa yksityisten ihmisten elämän.

Tässä on koko ajan tarkasteltava yhteiskuntaa kokonaisuutena, sillä yksityiset henkilöt tietenkin voivat järjestelyillään saada varat korkojensa maksuun.

Yhteiskunta voi tietenkin yrittää lievittää korkorasitusta ryhtymällä viemään ulkomaille tavaroita ja palveluita, mutta niistä saatava ulkomainen raha ei lähimainkaan riitä kaikkien korkojen maksamiseen, ja lisäksi kaikki muutkin maat ovat juutalaisen rahan muodostamassa ahdingossa ja yrittävät harjoittaa vientiä niin paljon kuin kykenevät, myös Suomeen, josta silloin valuu rahaa ulkomaille. Tässä esityksessäni en ota huomioon tätä ulkomaanvientiä, ja tarkastelen Suomea ikään kuin suljettuna tilana, mitä täällä tapahtuu, jos otetaan huomioon vain maan sisäiset tapahtumat.

On vaikeaa ymmärtää, miksi päättäjämme ovat ottaneet Suomessa käyttöön tällaisen rahajärjestelmän, joka tuhoaa yhteiskuntamme automaattisesti. Jo lähtökohtaisesti tuhoudumme, eikä sitä voi mitenkään estää (paitsi sanoutumalla irti koko rahajärjestelmästä). Jos tuho on siis nähtävissä jo etukäteen, miksi meillä on tuollainen raha- ja pankkijärjestelmä? Miksi maksuvälineemme on vieraitten valmistama ja kauppaama kauppatavara? Miksi pankkien sallitaan lainata meille meidän omaa maksuvälinettämme — miksi emme luo välinettä itse? Ei yhteiskunta voi pyöriä yhä pahenevan velkakierteen turvin. Velkaa on (v. 2010) valtiolla 70 miljardia euroa, kunnilla 10 miljardia euroa ja kotitalouksilla 100 miljardia euroa, yhteensä 34 000 euroa jokaista asukasta kohti. Ja kaikki tuo velka on tyhjästä.

Koska pankeille on koko ajan maksettavana takaisin enemmän kuin rahaa on edes olemassa, niin silloin koko yhteiskuntaa leimaa jatkuvasti rahan riittämättömyys. Yhteiskunta velkaantuu väkisin kaikilla tasoilla, ja rahanpuute tunkeutuu kaikkialle. Aina joku jää ilman rahaa, ja rahasta käydään taistelua kaikkialla. Ihmiset kääntyvät toisiaan vastaan, ja elämästä tulee tappelu rahasta. Jos joku saa kerättyä itselleen paljon rahaa, se on muualta pois, ja niin kerääjä aiheuttaa ympäristössään surkeutta ja kärsimystä.

Tämä on pöyristyttävä tuhon kierre, ikään kuin yhteiskunta tieten tahtoen tekisi itsemurhan. Aina jossakin on otettava uutta lainaa lainanhoitokuluista selviämiseksi, ja kokonaisvelka nousee väkisin koko ajan. Lopulta talous romahtaa, ja sen mukana kaikki. Yhteiskunta joutuu ”korppikotkien” syömäksi. Tämä sama ongelma koskee kaikkia yhteiskuntia, joissa on käytössä tämä kansainvälisten pankkiirien rahajärjestelmä. Mikään maa ei koskaan kykene maksamaan velkojaan pois näille pankkiireille. Tämä ”juutalainen raha” on selvästikin hyvin vaarallinen joukkotuhoväline, ja olemme kuin keskellä raakaa ja säälimätöntä sotaa. Pankkiirit ovat tehneet Suomen kansasta ja muista maailman kansoista pelkkää kauppatavaraa.

Pankkiirin kannalta tilanne on kuin paratiisi: Ainoa, mitä hänen tarvitsee maailman orjuuttamiseksi ja tuhoamiseksi tehdä, on hankkia pankkitoiminnalleen monopoli, istua kirjoituspöytänsä ääressä, ottaa vastaan velkakirja, jossa luvataan maksaa takaisin korkoineen, ja kirjoittaa kirjoihinsa tyhjästä luomansa lainasumma. Hän voi istua tyytyväisenä tuolillaan ja kuunnella, kuinka jokainen seteli maailmassa raksuttaa koko ajan korkoa hänelle (kansainvälisten pankkiirien rahajärjestelmä ulottuu jo miltei koko maailmaan). Hänen alakerrassaan, pankkisalissa, ei ole mitään todellista lainattavaa, ja hän tietää sen. Siellä lainataan vain tuota lainanottajien omaa orjuuttamisvälinettä tietokoneiden ruuduilla pyörivien numeroiden (n. 97 % rahasta on sähköisessä muodossa) ja paperinpalojen (seteleiden) muodossa. Koska numerot ja setelit itsessään ovat täysin arvottomia, pankit ovat rutiköyhiä. Ne vain siirtelevät tyhjiä seteleitä ja tyhjiä tietokoneruudun numeroita.

Kaikki maailman kulta, hopea ja muu todellinen varallisuus on siirtynyt juutalaisten omaan omistukseen, liikepankkien osakkeenomistajille, jotka omistavat myös keskuspankit, koska keskuspankit ovat jäsenpankkeinaan olevien liikepankkien omistamia (tämän juutalaiset tietenkin pyrkivät salaamaan, ja he naamioivat keskuspankit muka valtioiden tai valtioliittojen omistamiksi). Suurin piirtein pankkiirit ovat valloittaneet rahallaan koko maailman.

Englannin pankin johtaja Josiah Stamp lausui vuonna 1937 pitämässään julkisessa puheessa:

Nykyinen pankkijärjestelmä valmistaa rahaa tyhjästä. Tämä prosessi on ehkä kaikkein uskomattomin silmänkääntötemppu, joka koskaan on keksitty. Pankkitoiminta on siinnyt vääryydessä ja syntynyt synnissä. Pankkiirit omistavat maailman; ota se pois heiltä mutta jätä heille valta luoda luottoa, ja yhdellä kynänvedolla he luovat tarpeeksi rahaa ostaa se takaisin - - Jos tahdotte olla pankkiirien orjia ja maksaa oman orjuutenne kustannukset, antakaa pankkien luoda rahaa.

Henry Ford on sanonut:

Ehkä on hyvä, että ihmiset eivät ymmärrä pankki- ja rahajärjestelmäämme, sillä jos he ymmärtäisivät sen, silloin varmasti syntyisi vallankumous ennen huomisaamua.

Kansainvälisten pankkiirien raha- ja pankkijärjestelmä on helpompi ymmärtää, kun tutustutaan sen historiaan.

Juutalaisen rahan historia. Nykyinen juutalainen rahajärjestelmä sai alkunsa kultasepistä 1600-luvulla, vaikka kautta historian juutalaiset ovat harjoittaneet koronkiskontaa. Tuolloin kaupankäynnin maksuvälineenä käytettiin arvometalleja, kultaa ja hopeaa (myös niistä valmistettuja kolikkoja). Koska kauppiaiden ja liikemiesten oli vaivalloista kuljetella mukanaan painavia metalleja, syntyi seuraava systeemi: kauppiaat ja liikemiehet pyysivät paikallisia kultaseppiä ottamaan varastoonsa heidän arvometallinsa ja vartioimaan niitä. Vastineeksi kultasepät antaisivat heille kuitit vastaanottamistaan kulta- ja hopeamääristä. Kauppaa ryhdyttiin käymään näillä paperikuiteilla, joita nykyisin sanotaan seteleiksi.

Alun perin näillä seteleillä siis oli todellinen arvo: ne voitiin vaihtaa täydestä määrästä kultaan tai hopeaan. Kevyillä vastikeseteleillä kaupankäynti sujui paljon sujuvammin, eikä raskaita metalleja tarvinnut kuljettaa mukana.

Kultasepät olivat enimmäkseen juutalaisia. He havaitsivat sangen pian tämän systeemin porsaanreiän: kauppiaat eivät koskaan tulleet yhtaikaa vaihtamaan seteleitä metalleikseen, ja niin kaupunkien kultaseppien holveissa lojui aina käyttämätöntä arvometallia ikään kuin tyhjän panttina. Jopa useimmiten heillä oli holveissaan lähes kaikki tuo kulta ja hopea, koska kaupankäynti käytiin lähes kokonaan noilla paperikuiteilla.

Syntyi juutalainen oivallus: Juutalaiset kultasepät, joiden tehtäväksi oli annettu tuon kullan ja hopean säilyttäminen, ryhtyivät lainaamaan eteenpäin tuota hallussaan olevaa arvometallia! Sitähän heillä oli suuret määrät, käyttämättömänä! Tosin se ei ollut heidän omaa kultaansa tai hopeaansa, mutta se ei haitannut, koska varsinaiset omistajat eivät asiaa koskaan huomaisi, koska he eivät koskaan yhtaikaa tulleet vaatimaan metalliaan. Juutalaiset kultasepät kykenivät toimimaan salassa ja kehittämään systeemiään rauhassa.

Heidän ei edes tarvinnut lainata itse metallia. He yksinkertaisesti kirjoittivat varastoissaan olevista ja muiden omistamista arvometalleista uusia vastikekuitteja (eli niitä ”seteleitä”) ja lainasivat niitä korkoa vastaan. Niillähän kauppaa käytiin. Kultasepät saattoivat lainata tällä tavalla eteenpäin hallussaan olevan kullan ja hopean jopa 10-kertaisesti (käytännössä – varmuussyistä - useimmiten kuitenkin nelin- tai viisinkertaisesti). Riitti, kun heillä oli arvometallia holveissaan 10%:n verran kirjoittamistaan vastikekuiteista. 90% kuiteista eli seteleistä oli siis katteettomia, mutta se ei haitannut siitä yksinkertaisesta syystä, että asia ei koskaan tullut ilmi (koska kaikki eivät koskaan tulleet yhtaikaa vaatimaan kultaansa ja hopeaansa).

He siis lainasivat hallussaan olevan arvometallimäärän usealle ihmiselle yhtaikaa. Jos joku myy saman lehmän usealle eri ihmiselle yhtaikaa, hän joutuisi heti rikosoikeudelliseen vastuuseen petoksesta, mutta tässä juutalaista rahaa koskevassa asiassa syyllisyys ei koskaan tullut ilmi, koska juutalaiset eivät lainanneet arvometallia suoraan vaan käyttivät vastikkeeksi kirjoitettuja kuitteja.

Mitä tästä seurasi? Juutalaisen huijauksen tai keinottelun (siitähän tässä on kysymys) tuloksena liikenteessä oli kymmenkertainen varallisuusmäärä kuitteina, joista 90% oli katteettomia. Voi hyvin kuvitella, että tuolloin tuon juutalaisen keinottelusysteemin valtaan joutuneet yhteisöt alkoivat aluksi ”vaurastua”, kun liikenteeseen ilmestyi yhtäkkiä kymmenkertainen ”varallisuusmäärä” verrattuna entisiin kulta- ja hopeamääriin. Kuitenkin tuo ”varallisuus” oli pääasiassa silmänlumetta, velkaa, ja tuollainen talous oli todellisuudessa tyhjän päällä. Mutta tätä ei kukaan kysellyt, kun kaikki näytti menestyvän.

Myös juutalaiset alkoivat menestyä ja nousta kaupungeissa määräävään asemaan. He saivat lainaamistaan vastikkeettomista kuiteista korkorahaa itselleen suunnattomat määrät ilmaiseksi (pohjanahan oli heidän hallussaan ollut kulta- ja hopeamäärä kymmenkertaisena)! Juutalaiset lainasivat eteenpäin heille kuulumatonta omaisuutta kuittien muodossa ja perivät näistä lainoistaan korkoa. Rahaa virtasi juutalaisten taskuihin ilmaiseksi suuria määriä, ja näin syntyi nykyisinkin vallalla oleva juutalainen raha- ja pankkijärjestelmä, joka perustuu siis huijaukseen, katteettomaan ja tyhjään rahaan, jolle peritään korkoa. Tällaiseen koronkiskontaan (tyhjästä perittyyn korkoon) perustuu, kuten yllä kuvattiin, nykyinenkin euromaiden raha- ja pankkijärjestelmä.

Todellisuus alkoi kuitenkin pian paljastua. Koska lähes kaikki kaupunkilaisten kulta oli kultaseppien holveissa, korkoihin oli vaikea löytää kultaa, ja jos korkoja maksettiin kuittiseteleillä, niistäkin oli puutetta, koska niitä ei oltu kirjoitettu korkoja varten vaan ainoastaan velan määrän verran. Siksi jouduttiin ottamaan yhä uutta lainaa korkojen maksamiseksi, ja niin kaupungit joutuivat yhä syvenevään velkaorjuuteen. Lainojen vakuutena ollutta omaisuutta alkoi valua kultaseppien haltuun. Kun kupla tuli liian suureksi, kultasepät lakkasivat lainaamasta ja nostivat korkoja. Syntyi taloudellinen romahdus, ja suuret määrät vakuutena ollutta kaupunkilaisten (ja koko maan) omaisuutta joutui juutalaiskultaseppien haltuun. Ja taas aloitettiin alusta. Näin juutalaiset hyvin nopeasti saivat haltuunsa ja kontrolliinsa kokonaisia maita. Samalla heitä alettiin vihata, ja historian aikana heidät on näiden rahavehkeilyidensä vuoksi karkotettu monia kymmeniä, ehkä satoja, kertoja monista maista (samaa yritti kansallissosialistinen Saksakin, jonka talouden juutalainen raha ja juutalaisten tahallaan provosoima ja heille hyvin tuottoisa ensimmäinen maailmansota olivat tuhonneet).

Kultasepänliike muuttui pankiksi, kun koronkiskonta laajeni. Pankeille perustettiin yhä uusia konttoreita. Niissä noita katteettomia kuitteja eli seteleitä lainattiin ihmisille ja koko yhteiskunnalle korkoa vastaan vaihdon välineiksi. Vain 10% noista seteleistä oli ”oikeita” ja 90% katteettomia. Pankkien holveissa oli ”seteleiden” vastikkeena arvometallia vain 10-20% liikkeellä olevien ”seteleiden” määrästä, koska koskaan asiakkaat eivät yhtaikaa tulleet vaihtamaan seteleitään kullaksi ja hopeaksi. Syntyi fraktionaalinen varanto eli osittainen varanto, joka siis oli noin kymmenesosa liikkeellä olevien seteleiden määrästä.

Koska juutalaiset salasivat petoksensa, he saattoivat rauhassa jatkaa tätä ihmisten ja kansojen ”kuppaamista”: heillä oli yhteiskunnan tarvitsema vaihdon väline, raha, omassa yksityisessä kontrollissaan, ja he perivät siitä itselleen korkoa. Näin he kaappasivat kontrolliinsa ihmiset ja valtiot. Heistä tuli todellisia herroja, ja maailma alkoi siirtyä juutalaiseen omistukseen ja orjuuteen.

Juutalaisen rahan mekaniikasta. Tuossa historiallisessa esimerkissä tuli esiin 10 %:n suuruinen varanto arvometallina. Nykyisin rahaa ei ole sidottu enää arvometalleihin, kultaan tai hopeaan. Kun BIS (yksityinen keskuspankkien keskuspankki ”the Bank for International Settlements”, joka on EKP:nkin takana) vuonna 2003 luopui Sveitsin kultafrangista tiliyksikkönään ja otti käyttöön SDR:t (Special Drawing Rights), missään ei enää sen jälkeen seteleitä ole sidottu kultaan. Kaikki rajoitteet poistuivat, ja keskuspankit voivat luoda paperirahaakin niin paljon kuin haluavat - tyhjästä.

Varantovaatimukset ovat nykyisin minimaalisia, ja varantoina käytetään lähinnä enää tuota tyhjästä luotua rahaa, euromaissa 2%, USA:ssa 10% talletusten kokonaismäärästä. Nämäkin varantovaatimukset voidaan nykyisin hyvin kiertää esim. myymällä lainoja ns. ”varjolainaajille” (sijoittajille), kuten esimerkiksi eläkeyhtiöille, jolloin syntyy tilaa uusille lainoille, kun entisiä poistuu pankin kirjoista. Rahaa voidaan nykyisin luoda lainoina käytännössä rajattomat määrät.

Koska varantojen ei tarvitse enää olla likvidissä muodossa (esim. käteisenä), ne ovat usein valtion obligaatioina tai muina sijoituksina. Tällaiset varannot eivät millään tavalla pane suitsiin lainaamista, sillä ne täytyy ostaa, jolloin rahaa siirtyy liikenteeseen ja päätyessään taas pankkitileille se mahdollistaa uuden lainaamisen. Käytännössä ne siis rajoittamisen sijaan lisäävät lainaamista ja rahanluontia tyhjästä. Se osa varannoista, joka pankeilla on rahana, on kuorittu asiakkaiden maksamista korkomaksuista, mikä edellyttää sitä, että asiakkaiden talletuksille maksetut korot ovat selkeästi pienemmät kuin lainakorot. Tämän ilmiön tuntevat varmasti kaikki, ja syynä siihen on pankkien tarve turvata varantonsa ja mahdollisimman suuri antolainaus, jolla saadaan suuret korkotulot.

Kuten sanottu, rahasta on nykyisin noin 97 % sähköisessä muodossa tietokoneiden näytöillä. Loput 3 % ovat käteisrahaa. Tuon sähköisen rahan luovat liikepankit (tyhjästä lainoja myöntäessään), ja käteisen liikepankit lainaavat korkoa vastaan keskuspankeilta, joilla on yksinoikeus laskea liikenteeseen setelirahaa (euroalueella keskuspankki on Euroopan keskuspankki EKP, ja Suomen Pankki on nykyisin EKP:n haarakonttori). Tämäkin on siis tyhjästä luotua rahaa, jonka keskuspankit painattavat painokoneillaan lainana liikepankeille.

Koska euroalueella varantovaatimus on 2 %, EKP:n liikepankeille lainaamasta rahasta tulee 98-prosenttisesti laillisen keinottelun väline (lainatulla rahalla tehdään rahaa), joka hyödyttää pankkien yksityisiä osakkeenomistajia. 98 % EKP:ltä lainatusta rahasta on liikepankeille ”ylimääräistä varantoa”, joka voidaan lainata eteenpäin pankkilainoina.

Pankkien varantoa, jonka turvin ne voivat harjoittaa rahanlainaamista, kasvattavat tietenkin myös asiakkaiden talletukset ja lainanhoitomaksut (lainojen lyhennykset ja korot). Kuitenkaan, kuten sanottu, tallettajien tileillä olevaa rahaa ei käytetä vaan pankit luovat lainoihin aivan uutta rahaa. Liikenteessä olevan rahan määrä yksinkertaisesti kasvaa 98 %:lla pankissa olevista rahoista. Lainattu raha siirtyy yhteiskunnan toimiin, kun lainanottajat käyttävät lainarahaansa, ja palaa sitten taas eri pankkien talletustileille.

Otetaan esimerkki: Jos pankissa on talletuksia miljoona euroa, se voi lainata eteenpäin 980 000 euroa ja luoda sitä varten uutta rahaa, joka lisää liikkeellä olevan rahan määrää. Tuo lainattu 980 000 euroa siirtyy talouteen, jossa sitä käytetään ostamiseen ja myymiseen, ja lopulta se siirtyy eri pankkien tileille talletuksina. Jälleen näistä talletuksista pankit voivat luoda uutena rahana pankkilainaa 98%:n verran eli 98% 980 000:sta = 960 400. Jälleen tapahtuu kierros ja rahat palautuvat jälleen pankkitileille ja taas uusien lainojen pesämuniksi, ja tällä kolmannella kierroksella voidaan antaa lainaksi 941 192 euroa. Kierroksia tapahtuu suuri määrä ennen kuin summa sammuu, ja lopputulos kaikista kierroksista on se, että liikkeellä olevan rahan määrä on kasvanut 50-kertaiseksi alkuperäiseen lainasummaan verrattuna (mikä synnyttää jatkuvan ”inflaatioksi” kutsutun piiloveron, koska tavaroiden ja palvelujen määrä ei juuri muutu).

Vertailun vuoksi voidaan ottaa esiin myös keskuspankkijärjestelmien mallimaa USA. USA:ssa sikäläinen hallitus tarvitessaan rahaa kirjoittaa yksinkertaisesti velkakirjan eli valtion obligaation (tässä vaiheessa USA:n käteinen on jo luotu, vaikkei se vielä käteiseltä näytä; käteiseksi muuntamisen suorittaa USA:n yksityinen keskuspankki FED). Sitten kyseinen velkakirja toimitetaan FED:iin, jossa se luokitellaan varoiksi, koska hallitus kerran on luvannut maksaa - veronmaksajathan ovat varma maksajakunta. Nyt FED:llä on siis varallisuutta, jota vastaan se voi lainata hallitukselle sen tarvitsemat rahat korkoa vastaan. FED painattaa setelipainossa tarvittavat setelit ja tallettaa ne hallituksen tilille hyvityksenä hallituksen velkakirjasta. Tätä tiliä USA:n hallitus sitten käyttää kuluihinsa, jolloin tämä tosiasiallisesti katteeton seteliraha lähtee liikenteeseen. Rahan vastaanottajat tallettavat sitä sitten omille pankkitileilleen, jolloin niistä tulee liikepankkitalletuksia. Liikepankeissa nämä talletukset ovat toisaalta velkoja, koska ne kuuluvat tallettajille, toisaalta pankissa ollessaan varoja, koska ne ovat käytettävissä. Näitä ”varoja” aletaan kutsua pankkireserveiksi. ”Reservejä” USA:ssa täytyy olla 10 % talletuksista, joten 90% on ”ylimääräistä” varantoa, joka voidaan lainata eteenpäin pankkilainoina. Pankkiirit luovat lainoihin tuon verran aivan uutta rahaa tyhjästä lainanottajien velkakirjoja vastaan. Ulos lainattu raha siirtyy yhteiskunnan toimiin ja palaa sitten eri pankkien talletustileille. Taas voidaan lainata uusi kierros 90%:n säännön mukaan, ja kun kierroksia on käyty noin 28, summa sammuu ja liikenteessä olevan rahan määrä on kasvanut 9-kertaiseksi alkuperäiseen hallituksen velkaan nähden.

Erona euroalueen järjestelmään on paitsi erisuuruinen varantovaatimus myös se, että euroalueella EKP ei voi myöntää lainoja jäsenvaltioille, joiden täytyy sen vuoksi olla liikepankkien asiakkaita. Itse rahan luomisen mekaniikka on kuitenkin sama.

Joku ehkä kysyy, miksi pankkeja sitten kaatuu, jos ne tuottavat niin hyvin. Pankkeja kaatuu kokonaan muista syistä kuin tästä ”normaalista” pankkitoiminnasta, joten näitä asioita ei saa yhdistää toisiinsa. Syy pankkien kaatumiseen on se, että normaalin pankkitoiminnan yläpuolelle on kehittynyt noin 16 kertaa sitä suurempi keinottelutoiminta (esim. johdannaiskauppa; investointipankit), joka perustuu erilaisiin ennakkoarvailuihin eli vedonlyöntiin. Tämä keinottelusysteemi voi joskus lähteä kaatumaan, koska sillä ei ole mitään lujaa tai todellista pohjaa, ja äärimmäisessä tapauksessa koko systeemi voi kaatua korttitalon lailla (koska osapuolet ovat riippuvaisia toisistaan) ja viedä mukanaan tuon "normaalinkin" pankkitoiminnan, jota yllä on kuvattu.

Pankkieliitti ei voi sallia tämän (sen suuruuden vuoksi) sen elinehtona olevan ja sille tuottoisan valtavan keinottelurakennelman sortua, ja siksi sitä pidetään väkisin yllä panemalla eri maiden veronmaksajat maksamaan ns. pankkitukea, jos keinottelijat tuhrivat asiansa ja korttitalonsa. Viimeisin pankkikriisi oli juuri tuossa keinottelusysteemissä tapahtunut häiriö, ja Suomenkin veronmaksajat pantiin pankkituen muodossa korvaamaan keinottelijoiden aiheuttamia tappioita, koska tämä rikollinen kansainvälisten pankkiirien pankkijärjestelmä katsotaan niin korvaamattomaksi, ettei sen voi antaa romahtaa kokonaan. Ja olihan toki vaara, että tuo yllä kuvattu ”normaali” pankkitoimintakin kaatuu ja samalla Suomen koko talous, joka on siihen sidottu.

Tietenkin kansainvälinen pankkieliitti voi myös keskuspankkiensa, varsinkin BIS:n, laina- ja korkohanoja säätämällä kaataa joidenkin yksittäisten maiden liikepankkeja, jopa kaikki ne, jos kyseinen maa on ollut sille tottelematon eikä toimi sen etujen mukaisesti. Tällöin kyseessä on kiristämis- ja pakottamistoimi, jossa pankit saadaan tarkoituksella kaatumaan ja kansat kärsimään ja niiden talous romahtamaan. Alemman tason pankit ovat täysin ylemmän tason pankkien ja pankkieliitin armoilla, ja kansainvälinen pankkieliitti voi käytännössä tuhota minkä pankin ja jopa minkä maan hyvänsä.

Seuraukset juutalaisesta rahasta. Koska kansainvälisten pankkiirien raha- ja pankkijärjestelmä on täysin mieletön varastaessaan maksuvälineemme itselleen ja kaupatessaan sitä sitten meille maksua (korkoa) vastaan, myös taloutemme ja muu elämämme kaikilla tasoilla menee sekaisin, jopa päälaelleen. Juutalainen raha on perussyy yhteiskunnallisiin ongelmiimme ja kaikkialle pesiytyneeseen rahanpuutteeseen.

Koska ostamisen ja myymisen välineemme on riiston väline, maassamme ei voi olla normaalia talouttakaan. Suomessa on kuristettu ja estetty talous. Syy ongelmiimme ei ole ihmisissä vaan raha- ja pankkijärjestelmässämme.

Lopulta tuhoudumme, ellei juutalaisesta rahasta ja siis EU:sta ja EKP:sta sanouduta irti ja luoda omaa työntekoon tai muuhun terveeseen asiaan perustuvaa rahajärjestelmää, jossa raha ei ole korollista velkaa.

On häkellyttävää tajuta, että raha- ja pankkijärjestelmämme on täydellisesti erossa varsinaisesta taloudesta. Sillä ei ole mitään yhteyttä työntekoomme, varallisuuteemme, säästöihimme, luonnonvaroihimme, ahkeruuteemme, rehellisyyteemme tai muiden huomioimiseemme. Hinnoitetulla (korollisella) maksuvälineellään, jota meille lainataan pankeista, raha- ja pankkijärjestelmämme vain sitoo meidät velkaorjuuteen, sekoittaa ja tuhoaa taloutemme ja ryöstää meiltä kaiken. Se on kuin taloudesta erillään toimiva kone, joka imee täältä kaiken pois ja vie kaikelta edellytykset.

Kun olemme menettäneet kontrollin rahaamme, olemme menettäneet itsenäisyytemme kaikissa asioissa, ei ainoastaan taloudellisissa. Siksi maassamme määrää vieras tahto. Kaikki - hallinto, tiedotusvälineet, kirkko, koululaitos, yliopistot, terveydenhuolto, politiikka, teollisuus, työnteko, jopa perheet - ovat juutalaistuneet ja tulleet itse asiassa kommunistisiksi (kommunismi on juutalainen maailmanvaltio), ja koska juutalaisuus pyhissä kirjoituksissaan ilmoittaa olevansa ei-juutalaisten suhteen murhaa, valehtelua, tappamista, tuhoamista, orjuuttamista, rasismia (vain juutalaiset ovat ihmisiä, ei-juutalaiset ovat tuhottavia elukoita), huijaamista, pettämistä, juonittelua, eksyttämistä, väärän valan tekemistä, vihaa, varastamista, ryöstämistä, huorintekemistä, raiskaamista, pedofiliaa (lapsiin sekaantumista), homoseksuaalisuutta ja koronkiskontaa,

http://vilaurio.blogspot.com/2008/01/juutalaisuuden-opinkappaleet.html,

niin silloin kaikki hyvä ja perinteinen Suomesta häviää ja kaikki olemisemme ja elämisemme tuhoutuu.

Vaikka meillä olisi kuinka suuret luonnonvarat tahansa ja tekisimme töitä hartiavoimin, niin silti tukehtuisimme juutalaiseen rahaan, joka on velkaa. Luonnonvarat ja työnteko eivät ole rahaa eikä niillä sen vuoksi voi maksaa velkoja eikä korkoja. Maan sisäiset myynti- ja ostotapahtumat eivät millään tavalla muuta maassa olevan rahan määrää. Rahamme on velkaa, eikä sillä ole mitään tekemistä varallisuuden tai työnteon kanssa. Ilman rahaa ei voi elää ja toimia, ja siksi on otettava velkaa. Velalle on maksettava korkoa rahana, mutta korkoihin ei luoda rahaa. Ellei luonnonvaroja saada myytyä ulkomaille, varallisuutemme, luonnonvaramme ja työntekomme eivät vähimmässäkään määrin pelasta meitä tukehtumasta juutalaiseen rahaan ja menettämästä kaikkea.

Thomas Jefferson on sanonut:

Jos amerikkalaiset koskaan sallivat pankkien kontrolloida heidän rahansa liikkeelle laskemista, ensin inflaation avulla, sitten deflaation avulla, pankit ja korporaatiot, jotka kasvavat heidän ympärilleen, tulevat viemään ihmisiltä kaiken omaisuuden, niin että lopulta heidän lapsensa havaitsevat olevansa kodittomia mantereella, jonka heidän isänsä valtasivat. Rahan liikkeelle laskemisen oikeus tulisi ottaa pois pankeilta ja pitää se kongressilla ja kansalla, joille se kuuluu. Uskon vilpittömästi, että pankkilaitokset, joilla on oikeus laskea liikkeelle rahaa, ovat vaarallisempia kuin armeijat.

Tämä juutalainen rahajärjestelmä on juutalaisten ympäri maailmaa rakentamien erityisten yhteiskuntajärjestelmien runkona. Kommunismi on tyypillisesti juutalainen luomus, ja kommunistisen yhteiskunnan ytimenä on valtiollinen keskuspankki, joka todellisuudessa on yksityinen juutalainen pankki, koska kommunistit ovat johtoportaan ja ohjaavan tahon osalta aina juutalaisia (esimerkiksi Neuvostoliitto oli Venäjän juutalaismiehitys). Kommunistinen valtio = juutalaiset = koronkiskonta = tuho.

Kapitalistisissa maissa on toimittu hieman eri tavoin: USA:ssa esimerkiksi on keskuspankkina valtiolliseksi naamioitu yksityinen juutalainen keskuspankki Federal Reserve (FED). FED lainaa USA:n valtiolle sen tarvitsemat rahat (sen omat rahat!) korkoa vastaan, ja korko otetaan kansalaisilta veroina. Ei ole ihme, että USA on pitkään ollut täysin juutalaisten kontrollissa oleva maa. Kuka vain hallitsee maan rahaa, se hallitsee koko maata. Kapitalistinen valtio = juutalaiset = koronkiskonta = tuho.

Seuraavat sitaatit puhuvat selvää kieltään:

Vasta viime aikoina rotumme on antanut maailmalle uuden profeetan, mutta hänellä on kahdet kasvot ja hänellä on kaksi nimeä; toisaalta hänen nimensä on Rothschild, kaikkien kapitalistien johtaja; toisaalta Karl Marx, niiden apostoli, jotka tahtovat tuhota muut (Blumenthal, Judisk Tidskrift, nro 57, 1929).

On mahdotonta erottaa juutalaista kommunismia juutalaisesta kapitalismista - - Pitäkööt kristityt mielessään, että kansainväliset juutalaiset kommunistit ja kapitalistit pyrkivät lopulta tuhoamaan kaikki ei-juutalaiset hallitukset, hallitsemaan maailmaa ja luomaan kaikkialle maailmaan samanlaiset olot kuin he loivat Neuvostoliittoon. He pyrkivät murhaamaan kaikki kristityt ja pyyhkäisemään pois koko kristinuskon (Gerald Winrod: The Jewish Assault on Christianity, s. 43, 46).

Juutalaiset ovat demokratian ja sen vuoksi myös rahavallan henkisiä isiä - - juutalaiset elementit ovat eteenpäin vievinä voimina sekä kommunismin että kapitalismin takana (Tri Oscar Levy, The World Significance of The Russian Revolution, esipuhe).

Nämä molemmat, kommunismi ja kapitalismi, ovat ytimeltään ryöstämisvälineitä. Kyseessä on varastaminen. Keinona koronkiskonta.

Ja kun ollaan juutalaisessa kontrollissa, silloin edessä ei ole muuta kuin tuhoutumista, sortumista, kärsimystä, kuolemaa, menettämistä, toivottomuutta ja lopulta koko kansan tuhoutuminen. Nuoriso ja lapset kärsivät, koska he vaistoavat, että jotain on hirvittävällä tavalla väärin. Jo nyt olemme menettäneet itsenäisyytemme, rahamme, rahapolitiikkamme, kulttuurimme, tiedotusvälineidemme itsenäisyyden, suuressa määrin perheemme, valtamme koulujen opetussisältöön, puolustusvoimamme (sotii ulkomailla juutalaisten puolesta), kirkkomme puhtaan opin, tieteemme, moraalimme, kurimme, sovintomme, ryhtimme, elämänilomme, yhteisöllisyytemme, koko suomalaisuuden. Yhä enenevästi meistä tulee juutalaisuuden orjia. Kaikki, mitä teemme, hyödyttää viime kädessä juutalaisia ja omaa tuhoutumistamme.

Pääaseena heillä on juutalainen raha. EU on suunniteltu ja luotu Euroopan kansojen verettömäksi tuhoamiseksi Coudenhove-Kalergin suunnitelman mukaisesti. EU:n ytimenä on jäsenmaista ja jopa itse EU:sta riippumaton Euroopan keskuspankki EKP, joka on täysin juutalaisessa kontrollissa BIS:n kautta, joka on juutalaisten keskuspankkien keskuspankki ja joka suoraan hallitsee maailman kaikkea setelirahaa (myös USA:n, Venäjän, Israelin, EKP:n ja Kiinan setelirahaa). Sen takana ovat Rothschildit ja muut suuret juutalaispankkiirit, jotka ovat nousseet valtaan rikollisen raha- ja pankkijärjestelmänsä avulla;

http://vilaurio.blogspot.com/2008/02/suomen-tuhoamisohjelma.html

Kansainvälinen pankkieliitti (yhdessä vanhojen kuninkaallisten sukujen ja vapaamuurariliikkeen kanssa) käskyttää rahajärjestelmänsä antaman vallan (velkaorjuus) turvin suurta osaa maailmaa; hyvänä esimerkkinä Eurooppaan suunnitelmallisesti tuotavat suuret siirtolaismäärät, joiden avulla täältä hävitetään isänmaallisuus, kansallistunto, yhteinen ryhti, kulttuuri, uskonto jne. ja tehdään eurooppalaisista sekakansaa ja juutalaisten kuuliaisia orjia kommunistisessa ”Uudessa maailmanjärjestyksessä.” Kaiken tämän mahdollistaa nykyinen raha- ja pankkijärjestelmä.

Tällä hetkellä Suomi on jo velkahelvetissä. Kaikkialla on velkaa. Eikö tämä ole merkillistä? Mihinkään ei riitä kunnolla rahaa, ja monet hyödylliset ja tuottoisatkin asiat ja hankkeet kuivuvat kokoon rahanpuutteen takia. Eikö tämä ole luonnotonta? Kuinka maksuvälineen puuttumisen sallitaan hallita koko taloutta ja jopa kuristaa se hengiltä? Kuinka vaivaisen apuvälineen puute voi olla ratkaisevaa ja miksei apuvälineen määrää nosteta tai korvata puutteellista apuvälinettä paremmalla, jotta asiat alkaisivat sujua asiallisesti ja häiriöttä?

Täysin mielettömiä ovat ne kaikkialla esitettävät näytelmät, ettei ole rahaa, on leikattava, on kulutettava vähemmän, on kilpailtava tehokkaammin, on tehtävä tiukempia menosuunnitelmia, on lisättävä tuotantoa, on säästettävä, on maksettava lisää veroja. Jotain ei voida tehdä, koska ”ei ole rahaa”! Raha, joka on vain vaihdon väline, on kaiken mitta, tavallaan ”viimeinen todellisuus”! On aikamoista farssia, jos tietokonenumeroiden ja tyhjien paperinpalojen (”seteleiden”) määrän sallitaan määrittää se, voidaanko jotakin tehdä vai eikö voida. Nuo tietokoneiden näyttöjen numerot ja paperinpalat tulee hylätä ja on alettava tehdä, mitä tehdä täytyy, ja maksuvälineeksi on yhteisellä sopimuksella otettava vaikka Monopoli-pelin rahat tai erilaisin numeroin varustetut napit.

Kokonaisia laitoksia - sairaaloita, kouluja, kirjastoja, postitoimistoja jne. – on suljettu, koska noita paperinpaloja ja tietokonenumeroita puuttuu! Eikä juuri kukaan ole herännyt tähän mielettömään ja narrimaiseen näytökseen ja alkanut vaatia asioiden korjaamista äärettömän yksinkertaisesti: on luotava toimiva ostamisen ja myymisen väline entisen toimimattoman tilalle! Näin yksinkertaista kaikki on!

Noiden laitosten sulkemisten täydellinen mielettömyys käy selvemmin ilmi, kun ajatellaan, että ne ovat pätevine henkilökuntineen jo olemassa, aivan valmiina! Miksei muka niitä voisi käyttää? Tyhjien paperinpalojen puutteen takia? Mikä ihme estää käyttämästä välttämättä tarvittavia laitoksia, jotka ovat jo olemassa ja joissa on jo valmiina pätevä henkilökunta?

Nykyinen raha- ja pankkijärjestelmä on absoluuttisen kelvoton: se palvelee vierasta yksityistä etua ja tuhoaa meidät. Ei ole olemassa yhtäkään järkevää perustetta sille, että yksityiset pankit saisivat luoda tyhjästä rahaa velkana ja toimittaa sitä liikenteeseen. Jopa sellainen on maan valloittamista, aivan kuin sotatoimena.

John Adams on sanonut:

On olemassa kaksi tapaa vallata ja orjuuttaa joku kansa, toinen on miekka, toinen on velka.

Miekka tarkoittaa sotaa ja velka juutalaista rahaa.

Juutalaisessa rahajärjestelmässä, joka on pyramidihuijaus, velkojen ja korkojen määrä kasvaa automaattisesti, väkisin, koko ajan. Kun tämä velkaantumiskupla sitten tulee puhkeamisvaiheeseensa eikä lisää velkaa enää voida ottaa, pankki suunnitelmallisesti lopettaa lainanannon ja nostaa korkoja, jolloin syntyy lama tai romahdus ja suuri määrä lainojen vakuutena ollutta omaisuutta siirtyy maksukyvyttömyyden vuoksi pankkien haltuun (pankit eivät siis pelkää taloudellisia kriisejä; ne ovat niille, tai varsinaisesti niiden osakkeenomistajille, hyvin tuottoisia). Rahan määrä yhteiskunnassa laskee, jolloin yhteiskunnan toiminta suuresti lamaantuu. Pankit hyötyvät romahduksesta vararikkojen lisäksi myös siten, että ne hintojen romahtaessa ostavat haluamaansa omaisuutta itselleen pilkkahintaan. Kun sitten selvitystilat on selvitetty, aloitetaan ”alusta” ja lainanantoa aletaan taas suunnitelmallisesti lisätä. Jälleen otetaan velkaa ja rahan määrä alkaa lisääntyä. Tämä on ”nousukausi”, joka todellisuudessa ei ole mikään nousukausi, sillä siinä vain velan määrä kasvaa. On huomattava, että kaikki nousu- ja laskukaudet ja taloudelliset kriisit ovat aina seurausta juutalaisesta rahasta ja aina tarkoin suunniteltuja.

Aiheuttamillaan taloudellisilla lamakausilla juutalainen raha synnyttää suunnattomasti kärsimystä, surkeutta, köyhyyttä, työttömyyttä, korkeita veroja, nälkää, kuolemia, kaiken menettämistä, riitoja, moraalin höltymistä, perheiden hajoamista, avioeroja (rahan puutteesta syytetään ymmärtämättömästi sen hankkimiseen ”kyvytöntä” puolisoa) jne. Kaikki tämä vain siksi, että tietokonenäytön tyhjiä numeroita ja seteleiksi kutsuttuja tyhjiä paperinpaloja ei ole riittävästi.

Systeemi, jossa raha luodaan velkana, johtaa väistämättä tällaisiin toistuviin lasku- ja nousukausiin, joita erottaa vain yksi tekijä: liikenteessä olevan rahan määrä (laskukautena rahan määrä laskee ja nousukautena kasvaa). Kriisit johtuvat rahajärjestelmästä itsestään, ja toistuvat lasku- ja nousukaudet ovat kuin lypsämisliikkeitä, joilla yhteiskunnista lypsetään varallisuus pankkien osakkeenomistajien lypsysankoihin. Euroopan kansat ovat olemassa ja elossa lypsämistä varten, kuin lehmät navetassa (navettana EU), hyötykarjaa siis. Lainanantoa ja korkotasoa säätelemällä pankkiirit kykenevät luomaan nousu- ja laskukausia, jopa lamakausia ja romahduksia, aivan mielensä mukaan ja hyötymään niistä. Kaikki maailman taloudelliset tapahtumat ovat tarkasti suunniteltuja, eikä mikään ”kriisi” tule sattumalta.

Juutalaisessa raha- ja pankkijärjestelmässä velkaantuvat niin tavalliset kansalaiset kuin tavaroiden ja palveluiden tuottajat. Yksityisen ihmisen käytettävissä olevan rahan määrä vähenee, kun hän joutuu (keskimäärin) yhä enemmän ottamaan velkaa ja yhä enemmän maksamaan korkoja. Samaan aikaan tavaroiden ja palveluiden tuottajat, valmistajat, kuljettajat, jälleenmyyjät jne. velkaantuvat nekin, kun ne joutuvat ottamaan lainaa investointeihinsa. Ne joutuvat siirtämään lainanhoitokulunsa hintoihin. Näin juutalainen raha synnyttää markkinoille pahan vääristymän: tavaroiden ja palveluiden hinnat eivät vastaa enää ostajien maksukykyä.

Tulos on, että tavaroita ja palveluita jää ylimäärä. Niitä ei ole varaa ostaa. Tästä seuraa verinen kilpailu, joka leimaa koko yhteiskunnan (syy on siis rahajärjestelmän, ei ihmisten tai tuottajien). Valmistajat pyrkivät kilpailun vuoksi pitämään hintansa niin alhaalla kuin mahdollista, ja kulujen vähentämiseksi ne karsivat työvoimansa määrää eli alkavat kuristaa itseään. Jäljellä olevan työvoiman on työskenneltävä entistä kovemmin ja entistä tehokkaammin. Jälleenmyyjät alkavat tuoda ulkomailta halvempia tuotteita, mikä entisestään kiristää kilpailua. Pienet ja keskisuuret maatilat häviävät tässä farssimaisessa ja turhassa taistelussa, ja suuret jäävät kilpailemaan keskenään. Seuraa sitten se, minkä kaikki näemme ympäriltämme: valmistajat alkavat tuottaa halpatuotteita, jotka eivät kestä kauan (jopa ruokatuotteiden ravintoarvot huononevat!). Pinnalta ne ovat kauniita mutta sisältä huonolaatuisia. Tavaroita mainostetaan ylen määrin, ja kaikkialla - kaduilla, postilaatikoissa, tiedotusvälineissä jne. – törmää väkisin mainoksiin. Eräs väistämätön seuraus juutalaisesta rahasta on myös se, että tuotantoa aletaan siirtää halvempiin maihin. Tähän liittyy myös kiristystä: yhtiöt saattavat vaatia valtiovallalta avustuksia tai verohelpotuksia hintana siitä, etteivät siirrä tuotantoaan ulkomaille.

Talous kaiken kaikkiaan muuttuu niin radikaalisti, ettei se enää vastaa ihmisten tahtoa ja toiveita. Määrääväksi tekijäksi nousee rahajärjestelmä ja sen asettamat ehdot. Velkaperusteisesta rahajärjestelmästä johtuvat suuret talouden kasvupaineet eivät ensinkään vastaa tarvetta tai kysyntää. Verukkeeksi puhutaan ”edistyksestä”, mutta se pitää sisällään vain ihmisten ja yhteiskuntien tuhoamisen rahan hyväksi. Ihmisten elämästä tulee tappelua rahasta ja keskinäistä kiistelyä, ja on ymmärrettävä, että tämä johtuu viallisesta rahajärjestelmästä. Tämä käy ilmi jo siitä, että talouden ohjaamisessa keskitytään miltei yksinomaan koron määrien manipulointiin, pankkien toimiin siis. Jo historia todistaa, että suurin uhka maailman rauhalle ja vakaudelle on juutalainen pankkijärjestelmä ja kansojen omistuksesta ja valvonnasta irrotetut keskuspankit. Juutalainen raha on viime kädessä syypää maailman nykyiseen rauhattomuuteen, epävakauteen ja uhkaavuuteen – ja sotiin.

Armoton taistelu rahasta ja jatkuva taloudellinen paine vaikuttavat luonnollisesti myös yksityisen ihmisen asemaan ja tuntemuksiin. Monet ryhtyvät tekemään kahta tai kolmea työtä. Tehdään pitkiä päiviä, tulolähteistä tapellaan avoimen tai salaisen vihamielisesti ja armottomasti. Jotkut hankkivat rahansa lainakulujaan varten prostituutiolla, uhkapeleillä tai huumeiden myynnillä. Rikollisuus kasvaa. Yhteiskunta menee rappiolle, eivätkä ihmiset enää välitä toisista. Itsekkyys ja epäluottamus leimaa kaikkea. Inhimillisyys häviää, ja susi syö suden. Perheen ja suvun jäsenet riitelevät. Välit pannaan poikki. Tahallaan lietsotulla feminismillä naiset on ajettu työmarkkinoille, jolloin perheiden tukipylväät horjuvat ja lasten kasvatus tulee laiminlyödyksi. Jopa lapsia murhataan aborteissa, koska lapset häiritsevät vanhempien uria. Jotkut lyövät hanskat naulaan ja ryhtyvät juomaan viinaa. Jotkut ryhtyvät kouluammuskelijoiksi. Kaikki tämä on tulosta yhteiskuntaa kuristavasta juutalaisesta rahasta. Yritykset selvittää tilannetta siirtämällä rahaa rikkailta köyhille eivät auta, sillä rahan puute johtuu juutalaisesta rahajärjestelmästä itsestään.

Kaiken tämän keskellä pankkiiri rikastuu meidän rahoillamme ja voi hyvin. Hän jopa asettuu hyvän ja pahan yläpuolelle, eikä hän käytännössä voi rikkoa lakia, sillä hän on laki. Juutalainen pankkitoiminta on äärettömän yksinkertaista, eikä se edellytä älykkyyttä. Se edellyttää täydellistä häikäilemättömyyttä ja täydellistä moraalittomuutta. Pankkiirille lainananto on turvallista, sillä lainat on turvattu vakuuksilla. Lainanottaja taas voi pitkäaikaisissa luotoissa (esim. asuntolainoissa) korkojen kertyessä joutua maksamaan ottamansa lainan takaisin jopa kaksin- tai kolminkertaisena.

Inflaatio myös on väistämätön seuraus juutalaisesta rahasta. Inflaatiolla tarkoitetaan rahayksikön arvon alenemisesta johtuvaa rahan ostokyvyn alenemista. Inflaatio johtuu rahan määrän lisääntymisestä suhteessa tavaroiden ja palveluiden määrään, jolloin hintataso nousee. Rahan määrä taas lisääntyy, kun lainanotto pankeista lisääntyy, ja tähän nykyinen rahajärjestelmä pakottaa. Rahajärjestelmämme johtaa väkisin inflaatioon, koska velkaa on otettava yhä enemmän ja enemmän ja rahan määrä yhä kasvaa. Pankit eivät kykene estämään inflaatiota esim. koronnostoilla, sillä koronnostot ainoastaan hidastavat inflaatiota, eivät estä sitä. Velanottoa ei voi juutalaisessa rahasysteemissä estää, sillä juutalainen rahasysteemi on velanottoa.

Ihmiset kaikkialla maailmassa joutuvat kansainvälisten pankkiirien orjuuteen. Näiden pankkiirien tarkoituksena on luoda niin paljon rahaa, velkaa ja lainanottoa kuin mahdollista oman voittonsa maksimoimiseksi. He lypsävät kansoja järjestelmällisesti lama- ja nousukausilla välittämättä aiheuttamastaan inhimillisestä kärsimyksestä ja tuhosta vähääkään. Euroopan keskuspankki julistautuu täysin riippumattomaksi pankiksi, riippumattomaksi EU:sta ja sen jäsenmaista ja niiden hallituksista ja ihmisistä, ettei vain mikään pääse estämään sen omistajapankkien osakkeenomistajien saalistusta. EKP riistää siis valvonnan kokonaan pois niiltä, jotka velkaantuvat. Se ikään kuin sitoo kansat köysillä, jotta saa niiltä helpommin kaiken omaisuuden.

Kansainväliset pankkiirit ovat kansoilta ryöstämällään omaisuudella ostaneet omistukseensa suurimman osan maailman tiedotusvälineistä. Suomalaisetkin lehdet ja televisio- ja radiokanavat ovat joko juutalaisessa omistuksessa tai juutalaisessa kontrollissa. Juutalaiset omistavat kansainväliset uutistoimistot, joten se lähde, josta tiedotusvälineemme uutisensa saavat, on myrkyttynyt. Näiden tiedotusvälineiden kautta he pystyvät muokkaamaan yleistä mielipidettä esim. pankkien suhteen, asettamaan uhkakuvia (”kriisejä”), pelottelemaan, johtamaan harhaan, valehtelemaan jne. Ennen kaikkea he – ja tämä on tärkeää – pystyvät näin siirtämään huomion pois juutalaisesta rahasta, juutalaisesta raha- ja pankkijärjestelmästä, joka säätelee kaikkea maallista elämää ja tuhoaa kaiken.

Pankkiireilla on valta päättää, kenelle antavat lainaa ja kenelle eivät. Näin he pystyvät varmistamaan sen, että rahamme, maamme koko talous, palvelee heidän etujaan. He pystyvät säätelemään maan taloutta ja tuotantoa, yleistä politiikkaa, koululaitosta, kirkkoa, kaikkea, koska kaikki on velkojen myötä heidän orjuudessaan. Lainahanaansa säätelemällä he pystyvät synnyttämään inflaatiota ja deflaatiota mielensä mukaan ja horjuttamaan suuriakin yrityksiä ja jopa hallituksia, ja suurten lainanottajien tulee pitää tämä mielessään lainojen ehtoja täyttäessään. Euroopan kansat, Suomi mukaan luettuna, elävät kansainvälisten pankkiirien orjuudessa.

Taloudellinen paine pyrkii purkautumaan maan rajojen ulkopuolelle. Yllä kuvattiin, kuinka tavaroita ja palveluita jää ylimäärä, kun kuluttajien ostokyky heikkenee ja tuotteiden hinnat nousevat. Tällöin syntyy paine viedä nuo myymättä jääneet tavarat ja palvelut ulkomaille. Tämä ponnistus kuitenkin kumoutuu oleellisesti siihen, että kaikki muutkin maat pyrkivät toimimaan niin, koska niillä on sama ongelma. Maailmanmarkkinoille syntyy sekava (samanlaiset tavarat kulkevat edestakaisin pitkin maailmaa) ja raivokas kilpailu.

Varsinkin suuret yhtiöt alkavat vaatia rajoittamatonta pääsyä jokaisen maan markkinoille eli niin sanottua ”vapaakauppaa”. Syntyy erilaisia vapaakauppa-alueita, joista EU on yksi esimerkki. EU:n synnynkin – siis maiden rajojen hävittämisen Euroopasta - takana on suuressa määrin juutalainen raha, joka synnyttää kaikkialla kiivasta tappelua rahasta ja markkinaosuuksista.

Vienti on hyväksi kansakunnan taloudelle, koska sen avulla saadaan ulkomailta rahaa kotimaan talouteen ja pankkilainojen korkoihin. Kuitenkin, kun jotkut maat onnistuvat selviytymään voimakkaiksi vientimaiksi, toisten osaksi jää tuon viennin vastaanotto, tuonti. Maat, jotka joutuvat suurten vientimaiden puristuksessa tuontimaiksi, saavat talouteensa alijäämän, kun heidän rahaansa valuu ulkomaille maksuina. Alijäämän kasvaessa lähestytään selvitystilaa, kun rahat häviävät ulkomaille mutta velka jää edelleen kotimaahan. Mutta kansainväliset pankkiirit keksivät ratkaisun tähänkin: he perustivat Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ”auttamaan” näitä suuriin alijäämiin joutuneita maita.

Tämäkin kuitenkin vain pahentaa asiaa. Pankkiirien ajattelutavan ymmärtäen tämä apu annettiin ja annetaan lainana, ja lainalle peritään korkoa! IMF:n lainaksi antamat rahat ovat yllä kuvattua tyhjästä luotua rahaa sitä IMF:n varantoa vastaan, jonka läntiset maat ovat IMF:lle luovuttaneet (tämän IMF:lle luovuttamansa rahan ne ovat hankkineet ottamalla lainaa, ja niiden veronmaksajat siis maksavat sen).

Tulos IMF:n lainasta on se, että lainan vastaanottanut maa velkaantuu yhä pahemmin. Kuitenkin se saamansa lainan turvin kykenee jatkamaan kaupankäyntiään ja tuomaan tuotteita maahan rikkaista maista. Miten tässä sitten käy? IMF:n lainaamat rahat menevät tuotteiden maksuina rikkaille maille! Köyhän maan on kuitenkin maksettava velka takaisin korkoineen. Näin rikkaat maat IMF:n avulla häikäilemättömästi käyttävät hyväkseen köyhiä maita: köyhät maat ottavat lainaa lisätäkseen sillä rikkaiden maiden rahan määrää!

Jotta köyhät maat saisivat varoja velkojensa korkojen maksuun ja jotta ne saisivat taloutensa enemmän tasapainoon, niiden on pakko viedä ulkomaille lähes kaikki, mitä ne pystyvät tuottamaan. Ne joutuvat vaikeassa tilanteessa käyttämään hyväkseen kaikkia mahdollisia lähteitä: metsiä, malmiesiintymiä, maataloutta. Nykyisin köyhien maiden tulot eivät edes riitä IMF-lainojen (ja muiden läntisten lainojen) korkojen maksuun! Kansainvälisten pankkiirien ja länsimaiden röyhkeys näkyy siinä, että vaikka köyhien maiden vuosien mittaan maksamat korot ovat jo enemmän kuin varsinaiset alkuperäiset lainat itsessään (ne on siis tässä suhteessa jo maksettu takaisin), velka kuitenkin jatkuvien korkojen vuoksi yhä kasvaa. Köyhät maat kärsivät suuresta rahanpuutteesta, jolloin ne joutuvat leikkaamaan terveydenhuollon ja koulutuksen menoja. Juutalaisen rahan vuoksi surkea köyhyys vallitsee keskellä suuria luonnonrikkauksia. Lainojensa ehdoissa IMF määrää, että lainanottajamaiden on poistettava tullimuurinsa tai pienennettävä sitä ja avattava markkinansa ulkomaiselle kilpailulle! Näin koko surkeuden aiheuttanutta tilannetta pakotetaan jatkamaan! Tämä muistuttaa korppikotkien saalistusta.

Ehkä on paikallaan mainita koko rikoskolmikko (rahajärjestelmämme on rikollinen, koska se tuhoaa yhteiskuntia ja ihmisiä): IMF, Maailmanpankki ja BIS. Maailmanpankki lainaa korkoa vastaan rahaa sitä tarvitseville hallituksille, ja kun nämä sitten velkakierteessä alkavat tulla maksukyvyttömiksi, IMF rientää avuksi ja pelastaa tilanteen jäsenvaltioidensa veronmaksajien rahoilla antamalla lainaksi rahaa korkoa vastaan ja asettamalla omia, yksityisten pankkiirien mielen mukaisia ehtojaan. BIS seisoo välissä, hoitaa kansainvälistä rahaliikennettä ja kerää siitä maksut itselleen.

BIS on perustettu v. 1930, IMF ja Maailmanpankki v. 1945 Bretton Woods –konferenssissa (myös tullisopimus GATT syntyi silloin). Bretton Woodsissa suunniteltiin tuo velka-ansa, jolla koko maailma oli tarkoitus sitoa ja vangita velkaan.

BIS on tekemisissä keskuspankkien kanssa (helpottaa kansainvälistä rahaliikennettä ja myöntää pikalainoina ns. ”bridge loans”, ”siltalainoja”, tarvitsevien maiden keskuspankeille ennen kuin niiden hallitukset saavat varsinaiset Maailmanpankin tai IMF:n lainat, joilla ”siltalaina” sitten maksetaan pois). Tämä yksityinen BIS on salamyhkäinen ja äärettömän voimakas keskuspankkien keskuspankki, joka säätelee pankkien korkoja ja varantovaatimuksia ja niiden myötä koko maailmaa. Se päättää valuuttojen devalvoinneista tai tukemisista ja pankkitoiminnan säännöistä. Se kykenee kaatamaan tai nostamaan kokonaisia talouksia. Sen ydintehtävänä on palvella kansainvälisen (pääasiassa juutalaisen) yksityisen pankkijärjestelmän etuja jopa kansallisten talouksien tuhoutumisen uhalla (tarvittaessa se pakottaa kansat suurtyöttömyyteen ja kehityksen pysähtymiseen, etteivät pankkiirien edut vain kärsi). Se myös toi Eurooppaan yhteisvaluutta euron ja EKP:n ja riisui kansalliset keskuspankit, esimerkiksi Suomen Pankin, kaikista kansallisista siteistä palvelemaan yksin kansainvälisiä pankkiireja. Se nauttii hallinnollista immuniteettia, ei maksa veroja, ei ole tilivelvollinen kenellekään, sillä on omat poliisivoimat ja se on lain yläpuolella ja täysin itsenäinen. Rahoituksensa se saa jäsenpankeiltaan. Tällaiseen asemaan siis järjestäytynyt rikollisuus maailmassa on kohonnut. Kansainvälinen pankkieliitti ehkä on tekemässä BIS:stä koko maailman keskuspankkia, jolloin kenties nykyiset keskuspankit lakkautetaan.

IMF on tekemisissä hallitusten kanssa (antaa lainaa sitä tarvitseville hallituksille ja ottaa vastaan rikkaitten jäsenvaltioittensa sille antamaa veronmaksajien rahaa). Yllä mainittuihin IMF:n lainaehtoihin kuuluvat: ”terve rahapolitiikka” eli talouden menojen karsiminen, jotta talous saadaan yksityisten pankkiirien mielen mukaiseksi (säästettävä terveydenhuolto-, koulutus- ja eläkemenoissa), vapaakaupan salliminen, yksityistäminen, tuotannon ohjaaminen vientiin, jotta ko. maa saa rahaa maksaa IMF:n lainan korot. Tällaiset vaatimukset ovat yksityisten pankkiirien toiveiden mukaisia, ja heidän etujensa nimissä on tuhottu kokonaisia talouksia, syösty kansoja kurjuuteen ja viety niiltä vapaus ja riippumattomuus. Nykyisin IMF:stä ollaan ehkä tekemässä koko maailman valtiovarainministeriötä.

Maailmanpankki myöntää myös lainoja, mutta se rahoittaa itsensä ottamalla lainaa pankeista ja kelluttamalla arvopapereita. Maailmanpankin lainojen on tarkoitus muodostua lainanottajamaiden velkataakaksi, jotta IMF myöhemmin voi sitten ehtoineen tulla ottamaan maan lopullisesti haltuunsa veronmaksajien rahoilla. Myös Maailmanpankki asettaa lainoilleen ehtoja: se määrää, millainen politiikka, kulttuuri ja talous on sallittavaa, ts. se orjuuttaa asiakkaansa. Se rikastuttaa suurhankkijoita, monikansallisia yrityksiä ja diktaattoreita, kunhan nämä tekevät ”oikeita” asioita (työntekijöiden oikeuksia poljetaan, vastaansanojat vaiennetaan, alkuperäisasukkaiden oikeus maahan mitätöidään, vastustavat instituutiot raivataan pois tieltä jne.). USA:n entinen valtiovarainministeri Robert Rubin kiteytti tavoitteen näin:

Ihmisoikeuksien ja kaupan välisen yhteyden lopettaminen on erittäin hyvä tavoite.

Pankkieliitti haluaa talouden ja moraalin erilleen, mikä todistaa, ettei sen toiminnassa alun alkaenkaan ole moraalia.

Sisäpiiriläisenä asioita näkemässä ollut Carrol Quigley kirjoittaa kirjassaan ”Tragedy and Hope” (1966):

Rahakapitalismilla oli toinen kauaskantoinen päämäärä, ei enempää eikä vähempää kuin luoda maailmaan yksityisissä käsissä oleva taloudellinen kontrollisysteemi, joka kykenee hallitsemaan jokaisen maan poliittista systeemiä ja koko maailman taloutta. Yhteistyössä toimivien maailman keskuspankkien oli määrä kontrolloida tätä systeemiä feodaalisella tavalla salaisilla sopimuksilla, joita solmittaisiin usein pidettävissä yksityisissä kokouksissa ja konferensseissa. Systeemin huippuna olisi Bank for International Settlements Baselissa Sveitsissä, yksityinen pankki, jonka omistavat ja jota kontrolloivat maailman keskuspankit, jotka itse ovat yksityisiä yrityksiä.

On vielä mainittava se, että kansainväliset pankkiirit pyrkivät synnyttämään tietoisesti tilanteita, joissa valtioiden tai kansalaisten velanotto kasvaa. Suurin tulonlähde näille pankkiireille ovat olleet sodat kautta historian. He ovat juonitelleet lukemattomia sotia, ja esimerkiksi molemmat viime vuosisadan maailmansodat olivat heidän tarkoituksellisesti aiheuttamiaan heidän taloudellisten ja poliittisten päämääriensä hyväksi. Heidän omallatunnollaan on satojen miljoonien sodissa kuolleiden henki. Juutalaiset pankkidynastiat rahoittavat sodan kaikkia osapuolia ja sitovat ne syvään velkaorjuuteen. Sitten he rahoittavat jälleenrakennustyötä, joka sekin vaatii runsasta velanottoa ja tuottaa niin ollen heille lisää tuloja.

Myös kaikki sotaa pienemmät ”kriisit” ja ”onnettomuudet” rikastuttavat kansainvälisiä pankkiireita, koska kriisitilanteissa joudutaan ottamaan pankeista lainaa. Yksi mielettömyys on se, että pankit hyötyvät luonnonkatastrofeistakin, kun muut kärsivät.

Viime aikoina velanottoa lisääväksi asiaksi on keksitty ”ilmastonmuutos” (nykyiset ilmastonmuutokset ovat kuitenkin aivan normaaleja luonnon kiertokulkuja, eikä mitään poikkeavaa ilmastonmuutosta ole tapahtumassa). Ilmastonmuutoksen nimissä valtiot pakotetaan monenlaisiin rajoituksiin ja toimiin, jotka nielevät rahaa, ja niin joudutaan ottamaan maailmanlaajasti paljon lainaa, ja taas kansainvälinen pankkiiri hieroo käsiään.

Oikea tie. Nykyisen raha- ja pankkijärjestelmän myötä ihmiset ovat menettäneet kontrollin omaan elämäänsä. Heistä on tullut orjia. Nykyinen yhteiskuntajärjestelmä on valjastettu palvelemaan juutalaisen rahan etua, ja se, joka mielessään ryhtyy kyselemään, mikä hänen tarkoituksensa täällä oikein on ja kenen hyväksi hän opiskelee ja tekee työtä, saattaa joutua – varsinkin jos hän on rehellinen ja vastuuntuntoinen – syvän sisäisen kriisin valtaan. Terve omatunto ei salli työskennellä vääryyden ja rikollisuuden hyväksi.

Kansainväliset pankkidynastiat tietenkin pyrkivät kynsin hampain pitämään kiinni raha- ja pankkijärjestelmästään ja peittämään sen todellisen luonteen. Siksi sen hyväksi käydyt kamppailutkin naamioidaan erilaisten verukkeiden alle. Monissa arabimaissa ei esimerkiksi sallita korkoa, ja siksi juutalaisten pankkiirien johtamat rikkaat maat pyrkivät erilaisin keinoin, jopa sodilla, saamaan ne kontrolliinsa, jotta sinnekin saadaan pystytettyä velkaperusteinen rahajärjestelmä (koronkiskontajärjestelmä). Hitlerin Saksa irrottautui kansainvälisten pankkiirien rahajärjestelmästä, ja siksi koko ”sivistynyt maailma” yhteisvoimin hyökkäsi sen kimppuun ja tuhosi sen miltei maan tasalle. Niiltä, joiden katsotaan voivan nousta vastustamaan velkaperusteista raha- ja pankkijärjestelmää, ollaan kaikkialla maailmassa riisumassa aseita pois. Juutalainen raha on oleva tulevan ”Uuden maailmanjärjestyksen” ydin, sillä se on kontrolliväline.

Tämän estämiseksi on erottava EU:sta ja EKP:sta ja siirryttävä omaan rahaan, jota ei luoda korollisena velkana. Kansainvälisten pankkiirien toiminta on kansainvälisenä yhteistyönä saatava kontrolliin. Ne, jotka ovat aiheuttaneet vahinkoa, on asetettava korvausvastuuseen.

Kun maassamme päästään siirtymään omaan rahaan, jota ei luoda korollisena velkana, rahan luomisoikeus tulee antaa yksin maan hallinnolle, kuten luonnollista on. Rahan nimeksi sopii entinen markka. Valtio (siis me kaikki yhdessä edustajiemme välityksellä) itse painattaa omaa suomalaista rahaa jonkin sovitun määrän.

Sitten ryhdytään työhön! Valtio maksaa jokaisesta sille suoritetusta työstä tai palvelusta korvauksen tuona omana rahana. Näin raha leviää liikenteeseen. Parasiitti ei pääse väliin eikä velkaperusteinen rahajärjestelmä pääse tuhoamaan meitä.

Jokainen pääsee vaurastumaan terveesti omalla työllään. Koko kansa herää toimintaan ja yhteiseen työhön: syntyy mielekkyys kaikkeen (nythän työnteossa ei juuri ole mieltä, kun kaikki työn tulos viime kädessä valuu kansainvälisen pankkiirin loisentaskuun). Heikoille, sairaille ja työkyvyttömille sovitaan yhdessä yhteinen apu ja sen määrä. Valtionvelka maksetaan pois omalla rahalla tai julistamalla valtion velkakirjat laillisiksi maksuvälineiksi.

Kansa nousee hyvin nopeasti kukoistukseen ja menestykseen. Syntyy terve isänmaallisuus ja muiden kansojen kunnioittaminen. Taiteet ja tieteet alkavat uudelleen kukoistaa.

Kansa tervehtyy, kun sairastuttava parasiitti on ravisteltu pois.

SITAATTEJA

USA:n valtiovarainministeri Robert B. Anderson 1959: ”Kun pankki myöntää lainan, se yksinkertaisesti lisää lainan määrän lainanottajan talletustilille. Rahaa ei oteta kenenkään toisen talletuksista; sitä ei kukaan ole sitä ennen maksanut pankille. Se on uutta rahaa, jonka pankki luo lainanottajan käyttöön.”

Richard Walbaum 1992: ”Rahasysteemimme takaa sen, että velan täytyy kasvaa riippumatta siitä, mitä ihmiset, liikemiehet tai hallitus tekevät tai jättävät tekemättä, tai siitä, pitävätkö he budjettinsa tasapainossa vai eivät.”

USA:n Atlantan FED:n luottopäällikkö Robert H. Hemphill v. 1934: ”Olemme täysin riippuvaisia liikepankeista. Jonkun on lainattava jokainen dollari, joka meillä on liikenteessä, käteisenä tai luottona. Jos pankit luovat runsaasti synteettistä rahaa, olemme vauraita, jos eivät, näemme nälkää. Olemme täysin ilman pysyvää rahajärjestelmää. Kun asiasta saa täyden kuvan, toivottoman tilanteemme traaginen mielettömyys on miltei mahdoton uskoa, mutta siinä se on. Se on kaikkein tärkein asia, jota älykkäät ihmiset voivat tutkia ja pohtia. Se on niin tärkeä, että nykyinen sivilisaatiomme saattaa luhistua, ellei sitä ymmärretä laajalti ja ellei puutoksia korjata pian.”

”Mikä on juutalaisuuden perusta? Käytännön intohimo ja ahneus voiton saamiseen. Mihin voidaan pelkistää juutalaisen uskonnollinen palvonta? Kiskontaan. Mikä on hänen todellinen jumalansa? Raha!” (Karl Marx, sitaatti British Guardian -lehdessä, heinä-elokuu 1924).

”Tässä ihmiskunnan uudessa järjestyksessä Israelin pojat, levinneinä kaikkialle maailmaan, tulevat kaikkialla ilman vastarintaa muodostamaan johtavan luokan, etenkin jos he onnistuvat saamaan työtätekevät joukot joidenkin omiensa tiukkaan kontrolliin. Niiden kansojen hallitukset, jotka muodostavat tämän kansainvälisen yhteisön, tulevat kaikki vaivatta siirtymään juutalaisten käsiin proletariaatin voiton varjolla. Yksityisestä omistamisesta tekevät sitten lopun juutalaisrodun hallitsijat, jotka kontrolloivat kaikkialla yleisiä varoja. Näin toteutuu Talmudin lupaus, että kun Messiaan aika saapuu, juutalaiset tulevat omistamaan kaikkien maan päällä olevien ihmisten omaisuuden” (Karl Marxin kirjeenvaihdosta, siteerattuna teoksessa ”Judaism in Action”, s. 108).

”Muistakaa, lapseni, että koko maailman täytyy kuulua meille, juutalaisille, ja ei-juutalaiset, jotka ovat vain eläinten ulostetta, eivät saa omistaa mitään.” (Mayer Amschel Rothschild lapsilleen, The Secret World Government, s. 94).

Juutalainen pankkiiri Meyer Rotschild v. 1790: ”Antakaa minun painaa ja kontrolloida kansakunnan rahaa, ja minä en välitä, kuka sen lait kirjoittaa.”

Tri Franz Pick: ”Rahan kohtalo on ja aina tulee olemaan kansan kohtalo.”

USA:n kongressin jäsen Louis McFadden: ”Laki keskuspankista synnytti kansainvälisten pankkiirien ja teollisuusmiesten yhdessä kontrolloiman supervaltion maailman orjuuttamiseksi heidän omien mielihalujensa mukaisesti."

Louis McFadden: ”Meillä on tässä maassa yksi turmeltuneimmista instituutioista, joita maailma on koskaan tuntenut. Tarkoitan keskuspankkia.”

Deirdre Manifold: ”USA:n keskuspankki on rahadiktatuuri, jolla on absoluuttinen valta yli Amerikan kansan ja epäsuorasti yli koko maailman.”

John F. Hylan, New York Cityn pormestari 26.3.1922: ”Todellinen uhka tasavallallemme on näkymätön hallitus, joka, kuin jättiläismäinen mustekala, levittäytyy limaisena kaupunkimme, valtiomme ja kansamme ylle. Sen johdossa on pieni joukko pankkiiriliikkeitä, joita yleensä kutsutaan ’kansainvälisiksi pankkiireiksi.’ Tämä pieni voimakkaiden kansainvälisten pankkiirien klikki käytännössä pyörittää hallintoamme omien itsekkäiden päämääriensä hyväksi.”

Arundhati Roy: ”Maailman kauppajärjestö, Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto ja muut rahainstituutiot käytännössä kirjoittavat talouspolitiikan ja parlamentin lainsäädännön, Röyhkeyden ja häikäilemättömyyden tappavalla yhdistelmällä ne vievät moukarinsa hauraisiin, toisistaan riippuvaisiin ja historiallisesti sekaviin yhteiskuntiin ja tuhoavat ne kaikki ’uudistuksen’ hämmentävän lipun alla.”

Amerikan pankkiiriyhdistys v. 1924: ”Pääoman täytyy puolustaa itseään kaikin mahdollisin tavoin, sekä yhteenliittymillä että lainsäädännöllä. Velat täytyy periä ja lunastusoikeudet julistaa menetetyiksi niin pian kuin mahdollista. Kun oikeuskäsittelyissä kansa menettää kotinsa, heistä tulee mukautuvampia ja vaurauden keskusmahdin harjoittaman voimakkaan hallinnon on johtavien rahamiesten alaisuudessa helpompi hallita heitä.”

David Rockefeller Trilateraalikomission kokouksessa 1991: ”Olemme kiitollisia The Washington Postille, The New York Timesille, Time-lehdelle ja muille hienoille julkaisuille, joiden johtajat ovat olleet mukana kokouksissamme ja pitäneet kiinni vaitiololupauksestaan yli neljänkymmenen vuoden ajan. Meidän olisi ollut mahdotonta viedä eteenpäin maailmansuunnitelmaamme, jos olisimme joutuneet julkisuuden valokeilaan noina vuosina. Mutta maailma on nyt paljon sivistyneempi ja valmis kulkemaan kohti maailmanhallitusta. Intellektuaalisen eliitin ja maailman pankkiirien ylikansallinen valta on varmasti parempi kuin viime vuosisatoina harjoitettu kansallinen itsemääräämisoikeus.”

Anthony Sutton: ”Mikään ei ole vaarallisempaa eliitin vallalle kuin se, että kansa oivaltaa ja ymmärtää rahavarojen yksityisen kontrollin.”

USA:n presidentti Andrew Jackson: ”Jos ihmiset vain ymmärtäisivät raha- ja pankkijärjestelmämme huutavan epäoikeudenmukaisuuden, syntyisi vallankumous ennen seuraavaa päivää.”

Presidentti Andrew Jackson 1833 hämärille pankkimoguleille: ”Te olette varkaiden joukkio – käärmeitä. Aion kitkeä teidät pois, ja pyhän Jumalan kautta minä kitken teidät pois!”

Presidentti Andrew Jackson: ”(Pankkikartelli) on monipäinen hirviö, joka syö tavallisen ihmisen lihan.”

Thomas Edison: ”Jos hallitus voi laskea liikkeelle dollarin velkakirjan, se voi aivan yhtä hyvin laskea liikkeelle dollarin setelin.”

Presidentti Franklin Roosevelt 21.11.1933: ”Todellinen totuus on, kuten te ja minä tiedämme, että suurten keskusten rahapiirit ovat omistaneet hallituksen Andrew Jacksonin päivistä lähtien.”

Lontoossa ilmestyvä Jewish Watch totesi 16.1.1918: ”Kansainvälinen juutalaisuus pakotti Euroopan sotaan, ei pelkästään ottaakseen itselleen suuren osan maailman kullasta vaan myös aloittaakseen tuon saamansa kullan avulla uuden juutalaisen maailmansodan (siis toisen maailmansodan).” Juutalaiset tiesivät jo ensimmäisen maailmansodan aikoina, että he tulevat järjestämään vielä toisen maailmansodan.

Chigaco Evening American 3.12.1923: ”Rothschildit voivat aloittaa ja estää sotia. Heidän sanansa voi tehdä tai hajottaa valtakuntia.”

”Venäjän bolševismin takana olevat todelliset voimat ovat juutalaisia voimia, ja bolševismi on itse asiassa juutalainen ase heidän tulevan messiaanisen valtakuntansa pystyttämiseksi” (Dennis Fahey: The Rulers of Russia, s. 25).

Karl Marx Kommunistisessa Manifestissa: ”Progressiivinen verotus ja keskuspankki ovat välttämättömiä kommunistisen hallinnon muodostamisessa.”

Lenin: "Kun maahan luodaan keskuspankki, silloin se on tehty 90-prosenttisesti kommunistiseksi."

"Jotkut sanovat sitä kommunismiksi, minä sanon sitä juutalaisuudeksi" (kuuluisa juutalaisrabbi Stephen Wise v. 1923 Jewish Chronicle –lehdessä, kun häneltä pyydettiin mielipidettä kommunismista, entiseltä nimeltään bolševismi).

"Me juutalaiset, me olemme tuhoajia ja pysymme tuhoajina. Ette voi tehdä mitään, mikä tyydyttäisi vaatimuksiamme ja tarpeitamme. Me tulemme ikuisesti tuhoamaan, koska tahdomme maailman, joka on meidän omamme" (juutalainen Maurice Samuels kirjassaan "You Gentiles", s. 155).

Jerusalemilainen historioitsija Jesiah Tishbi kertoo: "Israelin läsnäolo kansojen joukossa parantaa maailman mutta ei maailman kansoja - - se ei tuo kansoja lähemmäksi pyhyyttä vaan päinvastoin ottaa heiltä pyhyyden pois ja niin TUHOAA HEIDÄN KYKYNSÄ OLLA OLEMASSA. - - Täydellisen pelastumisen tarkoitus on TUHOTA KAIKKIEN KANSOJEN ELINVOIMA" (Jesiah Tishbi: Oppi pahasta ja saatanallisesta piiristä Kabbalassa [Torat ha-Rave-ha-Kelippah be-Kabbalat ha-Ari], s. 139-142).

"Modernissa historiassa tuskin on tapahtumaa, jonka takana eivät olisi juutalaiset. Me nykyiset juutalaiset emme ole mitään muuta kuin maailman viettelijöitä, sen tuhoajia, sen kiihottajia" (juutalainen kirjailija Oscar Levy: The World Significance of the Russian Revolution).

”Meidän rotumme (so. juutalaiset) on hallitsijarotu. Olemme jumalia tällä planeetalla. Eroamme alemmista roduista yhtä paljon kuin he eroavat hyönteisistä. Itse asiassa, verrattuna meidän rotuumme, muut rodut ovat elukkoja, karjaa korkeintaan. Muille roduille on annettava yhtä paljon arvoa kuin ihmisen ulosteelle. Meidän osanamme on alempien rotujen hallitseminen. Johtajamme on hallitseva maallista valtakuntaamme rautaisella valtikalla. Massat nuolevat jalkojamme ja palvelevat meitä orjinamme” (terroristipäällikkö ja Israelin entinen pääministeri Menachem Begin puheessaan Israelin parlamentille 23.6.1982; julkaissut israelinjuutalainen toimittaja Amnon Kapeliouk, New Statesman 25.6.1982; http://www.countercurrents.org/lamb010709.htm tai http://www.scoop.co.nz/stories/HL0907/S00025.htm).